İngilizce’de ‘Learning Management System’ olarak kullanılan kavram Türkçe’de “Öğrenme Yönetim Sistemi” anlamına geliyor.

Adından da anlaşılacağı üzere LMS, eğitim içeriklerinin yönetimine, öğrenenler ve öğretenlerin izlenmesine,öğrenme öğretme süreçlerinin bireyselleştirilebilmesine

olanak sağlıyor.

LMS’de amaç ne?

Lms’lerin amacı, e-Öğrenme faaliyetlerini kolaylaştırmak ve daha sistematik, planlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

LMS ile neler yapılabilir?

– Öğrenen tarafa çeşitli materyaller sunabilir.

– Sunulan tüm içerikler paylaşılabilir ve tartışılabilir

– Derslerin tamamı yönetilebilir

– Öğrencilerin sınav girişleri yapılabilir

– Tüm ödev ve sınavlara ilişkin geribildirimler sağlanabilir

– Öğretmen, öğrenci ve tüm sistem kayıtları tutulablir, raporlanabilir.

LMS’de olmazsa olmaz 5 özellik

-Birlikte çalışabilme (Interoperability): Birden fazla kaynakta yer alan içerikler, farklı sistemler üzerinde birlikte ve uyumlu bir şekilde çalıştırılabilmeli.

-Yeniden kullanılabilirlik (Re-usability): İçerikleri oluşturan metinler, grafikler, animasyonlar, videolar, ses ve kodlar tekrar tekrar kullanılabilmeli, gerekirse mevcut öğelerle yeni içerikler oluşturulabilmeli.

-Yönetilebilirlik (Manageability): Tüm kullanıcı ve içerik bilgileri, sistem tarafından detaylı olarak incelenebilmeli.

-Ulaşılabilirlik (Accessibility): Kullanıcılar, sistem üzerindeki tüm içeriklere (video, metin, grafik, animasyon) istedikleri yerden, istedikleri zaman ulaşabilmeli.

-Devamlılık (Durability): Yazılım tüm teknolojik gelişmelere cevap verebilmeli, yeni bir tasarım yada kodlamaya ihtiyaç duymamalı.