Çevrimiçi dersler ve bunlara bağlı web sayfaları oluşturmada kullanılan web yazılımı Moodle’ın popülerliği her geçen gün artıyor.

224 ülkede 50 binden fazla kurum ve kuruluşta kullanılan Moddle’ın odağında ise eğitim sektörü yer alıyor.

Açık kaynak kodlu olma özelliği ile de dikkat çeken Moddle, gönüllü geliştirici topluluğu sayesinde her geçen gün biraz daha gelişmekte ve e-öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermekte.

Moddle ile neler yapılabilir?

-Ödev modülü: Öğrencilere verilen ödev ve sorumlulukların tek bir çatı altında toplanarak, notlandırılmasını yardımcı olur.

-Sohbet modülü: Birden fazla kullanıcının senkron şekilde konuşmasına olanak sağlar.

-Veritabanı modülü: Kullanıcıların kendi veritabanlarını oluşturarak

-Forum modülü: Eğitim sekötöründeki en alt birim ve en üst birim arasındaki iletişimi güçlendirmeye büyük rol oynar.

-Sözlük modülü: Kullanıcılar için bilinmeyen terim ve kelimelerin açıklamalarının da yer aldığı sözlük oluşturmaya olanak sağlar.

-Ders modülü: Öğrencilerin ünite ve konuları istedikleri zamanında, istedikleri yeren doğru bir şekilde öğrenmesine yardımcı olur.

-Quiz modülü: Öğretmenlerin farklı tip ve yapılardan quizler oluşturmasına imkan sağlar.

-Anket modülü: Öğretmen ve öğrenciler arasındaki iletişimi daha güçlü bir hale getiren aktivite modülüdür.

-Wiki modülü: Tüm katılımcıların ortak katılımı ile web dökümanları oluşturabilmesine imkan tanır.